Dlaczego nie?

Nasza kolejna propozycja teatralna jest przeznaczona dla młodszych nastolatków, którzy już wychodzą z wieku dziecięcego, ale jeszcze nie są dorośli. Do tej pory niewiele było pozycji w repertuarze właśnie dla nich. To przedstawienie, mamy nadzieję, wypełni niezamierzoną lukę.

Narastające problemy społeczne wśród młodych ludzi jak alkoholizm, narkomania, agresja, przemoc, manipulacja dotykają coraz młodszych. Wydaje się, że brniemy w powiększającą się otchłań złego świata, w którym coraz trudniej jest żyć nie tylko dzieciom i młodzieży, ale i nam samym. Łatwo się pogubić szczególnie wtedy, gdy granice między dobrem i złem są płynne i niewyraźne. Brakuje autorytetów, które młodzi ludzie chcieliby naśladować, których by chcieli słuchać z uwagą

© go2.com.pl