Piąte przykazanie

Nie zabijaj – to niezwykle aktualny problem w naszym bezkompromisowym, często brutalnym œwiecie. Przemoc – to nieschodzący ostatnio z pierwszych stron gazet problem. Ciągle słyszymy o bezsensownych œmierciach, burdach na stadionach, chuligańskich wybrykach. Jak reagować? Co robić? Czy można powstrzymać falę nienawiœci? Na te właœnie pytania próbuje odpowiedzieć spektakl "Piąte przykazanie"

Marek – główny bohater sztuki wpątuje się w bójkę po meczu piłkarskim. Podczas potyczek œmierć ponosi dwunastoletni kibic. Marek jest członkiem grupy Darka – prowodyra i bezkompromisowego chuligana. Sprawa dociera do prokuratury. Czy winni poniosą karę? Czy Marek przeciwstawi się Darkowi? To zobaczycie w wartkiej i sensacyjnej akcji sztuki.

22 wrzesnia 2000 r. o godzinie 8.30
WATYKAN - audiencja u Papieża.
Dyrektor artystyczny Krzysztof Kaczmarek wręcza
Ojcu Świętemu plakat "Piątego przykazania"

© go2.com.pl